Vitajte v online formulári pre predkladanie žiadostí na parkovacie karty v Nitre

 

 

 • Dodatok č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 8/2014 o dočasnom parkovaní na území mesta Nitry v znení dodatku  č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kliknutím TU
 • Mapa parkovísk zadarmo (spolu s názvom najbližšej MHD zástavky) TU
 • Často kladené otázky TU
 • Mapa spoplatnených ulíc TU

 

Žiadosť o parkovaciu kartu

 

 

 

KROK 1. Registrujte sa kliknutím TU alebo v pravom hornom rohu. Skontrolujte správnosť e-mailu. 

 • Zapamätajte si prihlasovacie meno a heslo, skontrolujte správnosť e-mailu. 

KROK 2. Kliknite na potvrdzovací mail

 • Za účelom overenia správnosti vašej e-mailovej adresy, ktorú uvediete pri registrácii, vám bude odoslaný e-mail s linkom. Prosíme vás, aby ste klikli na tento link a potvrdili tak správnosť svojej e-mailovej adresy.
 • V prípade, že ste mail nedostali, skontrolujte si prosím aj nevyžiadanú poštu (junk mail, spam), obzvlášť, ak sa prihlasujete z adresy gmail alebo máte nastavenú silnú ochranu vášho účtu.
 • Ak vám neprišiel potvrdzovací mail pri registrácii ani do nevyžiadanej pošty (spam), nie je potrebné registráciu opakovať, ale napíšte nám / kontaktná osoba uvedená v časti kontakty -  technická podpora/ a registráciu vám dokončíme. Následne zopakujte prihlásenie.

KROK 3. Prihláste sa do formulára svojimi prihlasovacími údajmi

 • Ak ste zabudli svoje prihlasovacie meno a heslo, kliknite na zabudnuté heslo (alebo v pravom hornom rohu)

KROK 4. Vyplňte a odošlite formulár

 • Do online formuláru máte možnosť vstupovať opakovane a meniť jeho obsah až do dátumu odoslania svojej žiadosti o parkovaciu kartu. Po doslaní vašej žiadosti o parkovaciu kartu si budete môcť svoju žiadosť už iba prečítať, bez možnosti uvádzania ďalších zmien.

 


 

Postup pri žiadaní parkovacej karty:

 1. Po správnom vyplnení všetkých potrebných údajov a priložený potrebných dokumentov odošlete formulár.

 2. Po prijatí žiadosti pracovník MsÚ prekontroluje úplnosť žiadosti a preverí si všetky nedoplatky voči mestu Nitra.

 3. Následne, ak žiadosť spĺňa všetky náležitosti, budete ihneď vyzvaný na Vaše uvedené kontaktné údaje k zaplateniu správnemu poplatku za parkovaciu kartu a ak nie, bude Vám žiadosť vrátená na opravu.

 4. Po prijatí platby budete opätovne kontaktovaný a požiadaný k vyzdvihnutiu parkovacej karty vo vonkajšom priestore v areáli MsÚ Nitra, kde vašu totožnosť (platný občiansky preukaz a technický preukaz časť 2) overí zodpovedný zamestnanec. V prípade predĺženia platnosti parkovacej karty, nie je potrebné neplatnú kartu vrátiť.

KONTAKTY: Pre viac informácií ohľadom vydávania parkovacích kariet v rámci novej parkovacej politiky kontaktujte:

Odbor dopravy Mária Cok Steinemannová steinemannova@msunitra.sk   Klientské centrum 037/65 02 134

Kontakt pre technickú podporu:  kretterova@msunitra.sk  


 

 

Úhradu poplatku za parkovaciu kartu realizujte prevodom na účet Mesta Nity SK58 0900 0000 0050 5247 0648 a ako variabilný symbol uveďte 223001. Platbu uskutočnite až po vyzvaní pracovníkom!

Taktiež máte možnosť realizovať platbu pomocou QR kódu. Po prihlásení do svojho Internet bankingu a jednoducho naskenujte QR kód.

Pri všetkých platbách vložte do poznámky meno a priezvisko žiadateľa o parkovaciu kartu a sumu. Tieto údaje musia byť totožne so žiadosťou!!!  

 

  Bytová jednotka s rezidentskými kartami Bytová jednotka s abonentskými kartami ZŤP - predĺženie platnosti 1 €
1.karta 10€ 100€ 5€
2.karta 30€ 200€ 5€
3.karta 100€ nie je možné vydať 5€

Poskytnuté osobné údaje budú spracované len za účelom vybavenia Vašej žiadosti v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté orgánom štátnej moci, kontrolným orgánom za účelom kontroly z ich strany a prípadne iným príjemcom, ak to povaha žiadosti vyžaduje. Osobné údaje nebudú poskytnuté tretej strane, ani do tretej krajiny. Osobné údaje budú uchovávané po dobu jedného roka.  Súhlas so spracovaním osobných údajov môže byť kedykoľvek odvolaný na mailovej adrese kretterova@msunitra.sk, na adrese Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra alebo osobne v klientskom centre MsÚ Nitra. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Kontakt na osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov: zodpovednaosoba@somi.sk. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na našej webovej stránke – nitra.sk.